Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604 Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604 Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604 Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604 Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604 Warning: Illegal string offset 'output_key' in /customers/8/8/7/harrysson.se/httpd.www/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Föreläser om barn och handleder vuxna

Talar om: Äntligen fri? Barnen har flyttat, vem är jag nu?

En gång mamma alltid mamma, men hur förhåller man sig till livet och föräldrarollen när barnen är vuxna och har flyttat?
När allt är som mest intensivt i livet som förälder kanske man fantiserar och längtar efter egen tid och allt man skulle kunna göra då. Men vad händer när barnen flyttat och man har all den där tiden? Infinner sig en härlig frihetskänsla eller överrumplas man av en känsla av tomhet? Vem är man när mammarollen förändras?
Det är frågor som författaren Helena Harrysson brottades med när den yngsta av hennes sex barn flyttade hemifrån.
I boken får vi förutom Helena Harryssons egna erfarenheter även ta del av andra kvinnors tankar om den förändringen och hur de hittade vidare i sina liv.

Talar om: Släpp Taget och Håll.

Hennes föreläsningar kring denna bok inspirerar föräldrar såväl som pedagoger och anställda inom socialtjänst, sjuk och hälsovård eller arbetsgivare att bättre hantera den komplexa situationen det är att möta unga människor idag. Barn och ungdomar är vår framtid och snart är det de som tar ledningen över oss!

Helena berättar på ett fängslande sätt hur vi som vuxna kan släppa kontrollen över de unga samtidigt som vi kan ha fullständig koll. Skillnaden är hårfin men helt avgörande för hur relationerna i ett samhälle ska utvecklas. Alltför kontrollerade barn och ungdomar gör revolt. Saknar de däremot vår koll känner de sig övergivna och gör revolt av den anledningen. En del unga reagerar tvärtom med att anpassa sig och bli uppgivna.

 Alla vuxna människor möter unga människor i någon av de roller vi har; som förälder, lärare, läkare, arbetsgivare etc. Ett gott och utvecklande möte mellan unga människor och vuxna människor är en hisnande resa där ens egna erfarenheter och kunskaper ständigt måste omprövas och du tvingas kanske också möta det barn eller den ungdom du själv har varit

Talar om: Våga Vara Vuxen.  

I sina föreläsningar kring den här boken inspirerar hon föräldrar såväl som Pedagoger och Förskolechefer till att bättre hantera sina egna känslor och sitt eget beteende i mötet med små barn.

Små barn vill ha sina behov omedelbart tillfredställda och ofta kan det kollidera med vuxnas behov av detsamma. Alla barn vill ha frihet att undersöka sig själva och sina förmågor och de behöver utforska omgivningen och lära sig leva i den. Samtidigt behöver barnen vuxna människor omkring sig som vågar ta beslut och som ansvarar för sådant barn inte mäktar bestämma över.

Om små barn får ta ansvar över för många eller fel saker kan de bli djupt bekymrade eller odrägliga. Som vuxen kan man i sådana situationer lätt reagera med resignation eller överdrivet tjat och ilska. Det kan i värsta fall utvecklas till en ond cirkel av dåligt samvete, skuld och förtvivlan hos alla parter. Helena berättar varmt och levande och med tydliga exempel ur sina egna erfarenheter hur det kan se ut och hur man kan vända misslyckade relationer till lyckade och känna sig trygg i sig själv och i sin roll som vuxen!

Böckerna utgivna på AlfaBeta förlag 2011 och 2009.

Sjöström&Wiman - Webbyrå och Reklam